จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้รับมาตรฐานสากล ISO9001:2015 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของบริษัท ที่เรามีความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
โครงการรัฐบาล
โครงการรัฐบาล
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่ จ.กรุงเทพ
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
โครงการโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมาย
โครงการถนนสาทรใต้ จ.กรุงเทพ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โครงการ ถ.รามคำแหง-ศรีนครินทร์
โครงการก่อสร้าง ถ.เจ้าคุณทหารฝั่งเหนือ-ใต้
งานก่อสร้างปรับปรุง ถ.พุทธมณฑล สาย 3
โครงการทางหลวงชนบท สาย 4004 นครชัยศรี-ศาลายา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล ผิวจราจร
แมนโฮล ทางเท้า
โครงการถนน อบจ./อบต.
โครงการถนน อบจ./อบต.
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล สัตหีบ จ.ชลบุรี
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน จ.ชลบุรี
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล ผิวจราจร
แมนโฮล ทางเท้า
โครงการเทศบาล
โครงการเทศบาล
โครงการวางท่อระบายน้ำเมืองพัทยา
โครงการเทศบาลเมืองเชียงใหม่
โครงการวางฝาท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองอุทัยธานี
โครงการเทศบาลสงขลา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ จ.ชลบุรี
โครงการวางฝาท่อระบายน้ำเทศบาล จ.ระยอง
โครงการเทศบาลนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล ผิวจราจร
แมนโฮล ทางเท้า
ตะแกรงระบายน้ำ
โครงการบำบัดน้ำเสีย
โครงการบำบัดน้ำเสีย
โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี
โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
โครงการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี
โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
โครงการบำบัดน้ำเสียพื้นที่ประชานิเวชน์ จ.กรุงเทพ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล ผิวจราจร
แมนโฮล ทางเท้า
ตะแกรงระบายน้ำ
โครงการการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
โครงการการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
โครงการวางฝาท่อการไฟฟ้านครหลวง (MEA)
โครงการวางฝาท่อประปาส่วนภูมิภาค
โครงการวางฝาท่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
โครงการวางฝาท่อ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท.)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล การไฟฟ้า
แมนโฮล การประปา
แมนโฮล องค์การโทรศัพท์
โครงการอุโมงค์ ทางด่วน
โครงการอุโมงค์ ทางด่วน
โครงการอุโมงค์ราชพฤกษ์ จ.กรุงเทพ
โครงการพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ วงแหวนรอบนอกใต้
โครงการทางพิเศษสายบางพลี-บางขุนเทียน
โครงการก่อสร้างสายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย จ.ปราจีนบุรี
โครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน-บางพลี ตอน 5
โครงการทางหลวงหมายเลข 7 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
ตะแกรงระบายน้ำ
แมนโฮล กันกลิ่น
แมนโฮล ระบายน้ำ
โครงการ BTS/MRT
โครงการ BTS/MRT
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินช่วงลาดพร้าว - รัชดาภิเษก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
ตะแกรงระบายน้ำ
Bridge Gully
โครงการฝาท่อสีและดีไซน์
โครงการฝาท่อสีและดีไซน์
โครงการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย จ.กรุงเทพฯ
โครงการเก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จ.เชียงใหม่
โครงการตกแต่งพื้นภายในตึกมหานครคิวบ์ จ.กรุงเทพฯ
โครงการสะพานลอยฟ้าเจ้าพระยา จ.กรุงเทพฯ
โครงการฝาท่อประปาถนนเยาวราช - เจริญกรุง จ.กรุงเทพฯ
โครงการฝาท่อระบายน้ำถวายสตรีทอาร์ตทุกบ้านคือสีสันที่ท่าฉลอม (ThaChalom Art Festival) จ.สมุทรสาคร
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
โครงการฝาโทรศัพท์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (PMCU) จ.กรุงเทพฯ
โครงการสวนสาธารณะ ต.บางทราย จ.ชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล การประปา
แมนโฮล องค์การโทรศัพท์
แมนโฮล ระบายน้ำ
หมุด
โครงการอื่นๆ
โครงการอื่นๆ
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม จ.แพร่
โครงการวางฝาท่อระบายน้ำถนนคนเดิน ริมแม่น้ำสะแกรัง จ.อุทัยธานี
โครงการวางฝาท่อระบายน้ำประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
โครงการงานเหล็กถ่วงระบบป้องกันคลื่นสึนามิ ประเทศสิงคโปร์
โครงการวางฝาท่อปั๊มน้ำมันปตท., บางจาก
เหล็กถ่วง komatsu forklift
โครงการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา
โครงการโรงพยาบาลหนองจอก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แมนโฮล ทางเท้า
แมนโฮล ผิวจราจร
แมนโฮล ระบายน้ำ
ตะแกรงระบายน้ำ
Counter weight
Top