เราจะเป็นผู้นำในการหล่อเหล็กที่มีคุณภาพและสร้างยอดขายให้เติบโตในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อในประเทศไทย
history
ประวัติ บริษัท Navakarn Metal Chonburi Co., Ltd.

บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานหลอมโลหะขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อ ห.จ.ก. เจียมตงกี่ ซึ่งใช้เตาคิวโบล่าในกระบวนการผลิต จากนั้นทางโรงงานได้ขยายกิจการและพัฒนาให้ทันสมัยโดยใช้เตาอินดักชั่น (เตาไฟฟ้า) เพื่อผลิตสินค้าต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ฝาแมนโฮล ตะแกรง และไฮดรอลิกชิ้นส่วนเครื่องจักร พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก ห.จ.ก. เจียมตงกี่ เป็น บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ในปี พ.ศ. 2539

ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ทางด้านการหล่อหลอมโลหะกว่า 50 ปี เรามีการพัฒนาบริษัทให้มีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพเหล็กหล่ออยู่เสมอโดยเครื่องวัดส่วนผสมเคมีของโลหะ Spectrometer และเครื่องทดสอบแรงกด รวมถึงการออกแบบที่หลากหลาย, ระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา อีกทั้งทางบริษัทยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และเรากำลังมุ่งสู่ ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา

HISTORY OF Navakarn Metal Chonburi Co., Ltd.
In 1947, Navakarn Metal Chonburi Co.,Ltd. is established under "ChiamTongKee Limited Partnership" for metal casting by cupola furnace. In 1996, ChaimTongKee in our organizations expanded and changed to Navakarn Metal Chonburi Co.,Ltd. We improve our operation for better standard and use induction furnace for more effective production process. It can make us produce a variety of products such as manholes, grating, hydraulic machine parts and etc.

More than 50 years of casting experiences, we improve our company for better standard such as good quality of metal product by using Optical Emission Spectrometer & Load Testing, varieties of design, quick production and delivery product as promised. It make us receive the ISO 9001 : 2015 and we continue to achieve ISO ISO 14001 : 2015 Environmental Management System, which is an international standard of quality to which companies in many different industries aspire especially high quality product and good service. Hence, we can provide product that response  customer`s need and can always build customer`s trust.
profile
บริษัท Navakarn Metal Chonburi Co., Ltd.
ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2539
ทุนจดทะเบียน
11 ล้านบาท
ที่อยู่ สนง. และโรงงาน
188 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทร
(038) 793737, (038) 793738, (038) 203003
เบอร์แฟกซ์
(038) 203046
ขนาดพื้นที่
9600 ตร.ม.
ขอบเขตของงาน
ผลิตสินค้า
ฝาแมนโฮล, ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ, ไฮโดรลิก, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ตะแกรงระบายน้ำต่างๆ
มาตรฐานการผลิต
ISO9001:2015
Navakarn Metal Chonburi Co., Ltd.
Year Established
1996
Registered Capital
11 Millions Baht
Address of Head office
& Factory
188 Moo.1 Sukhumwit Rd., Nongmaidang, Mueng, Chonburi 20000
Telephone
(038) 793737, (038) 793738, (038) 203003
Fax
(038) 203046
Property Factory
9600 SQ.M.
Scope of work
Manufacture for
Manhole cover, Cast iron parts, Hydraulic machine parts, Grating & Bridge gully drain
Manufacture Standard
ISO9001:2015
performance
UKAS
ISO 9001:2015
ได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบจากบริษัท UKAS
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC
หนังสือรับรอง MiT
หนังสือรับรอง MiT
Bai Po Business Awards 2020
Bai Po Business Awards 2020
Top