บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
Navakarn Metal Chonburi Co., Ltd.
Contact information
188 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
188 M.1 T.Nongmaidang A.Mueng Chonburi 20000
(038) 793737, (038) 793738, (038) 203003
(038) 203046
http://www.navakarnmetal.com/
NavakarnMetal

Top